ARVUTI- JA INFORMATSIOONIEETIKA. KÜBERTURVALISUS JA PRIVAATSUS

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab  5. mail  2022 Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse kõikide asutuste ja organisatsioonide juhtidele, töötajatele, ametnikele, nõustajatele ja kõikidele huvilistele

 

ARVUTI- JA  INFORMATSIOONIEETIKA. KÜBERTURVALISUS JA PRIVAATSUS

NB! Grupp väike ja saal suhteliselt suur, nii et võimalus olla üksteisest piisaval kaugusel.

Koolitusel vaadeldakse  arvutite ja informatsiooniga seotud teemasid ja probleeme eetika perspektiivist. Taolise ülevaate saamiseks kasutatakse eetikat kui binoklit.

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad end täiendada eetika rakendamise vallas. See on jõukohane ka neile osalejatele, kel pole varasemat kogemust arvuti- ja informatsioonieetikaga

Lektor  Jaanus Noormägi MTh, MA

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Eesti ja eetika, inimene ja arvuti.
 • Inimväärikus – privaatne ja avalik, elektrooniline jälgimine.
 • Vahendid – tehisintellekt ja küberturvalisus.
 • Elu mõte – sõnavabadus ja tsensuur, intellektuaalne omand ja autorikaitse.
 • Seminar-arutlus-1 AT

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärk on täiendada teadmiseid ja oskusi eetika vallas, keskendudes digitehnoloogia ja informatsiooni teemadele ja probleemidele.

Koolituse läbinu:

 • teab arvuti- ja informatsiooni-eetika teemasid ja probleeme,
 • tunneb privaatsuse ja jälgimise eetilisi õigustusi,
 • teab küberturvalisuse strateegiaid,
 • tunneb tehisintellektiga seonduvaid eetilisi probleeme,
 • teab sõnavabaduse ja tsensuuri ning enesetsensuuri põhjendusi,
 • tunneb intellektuaalse omandi eetilise kasutamise eripära

Koolitus kuulub isikuarengu õppekavarühma.

Koolitus toimub 5. mail 2022 kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

 

Koolituse maksumus 90 € sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2) Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest asutusest osalejaid vähemalt 2.  Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %

Soovijatel palun registreerida kuni  27. aprill  E-meilil: gunnar@vilkokool.ee või   mob  52 68 031

 

Koolitust võimalik tellida ka kohapeale või veebikoolitusena!

Lektorist Jaanus Noormägi, MTh, MA

Õppinud Tartu ja Uppsala ülikoolides, magistritöö kaitsnud Tartu Ülikoolis, Uppsala Ülikooli doktorant, õpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas ja Tallinna Ülikoolis. Lugenud eetikakursust Concordia tudengitele. Lisaks akadeemilisele õppetööle on südamelähedane täiskasvanute täiendkoolitus. Töötanud  Tartu Teoloogia Akadeemia eetikakeskuse sekretärina, vaimulikuna, Eesti Akadeemilise Teoloogia Seltsi liige, Tartu Teoloogia Akadeemias ning kuulub Avaliku Sõna nõukogusse.
Akadeemilise enesetäiendamise käigus on Jaanus külastanud Müncheni, Tillburgi (Holland) ja Emory (USA) ülikoole. Jaanuse peamine huvi on sallimise rakendamine multikultuurses kontekstis, eriti sallimise ideest tulenevad järeldused ühise tegutsemise jaoks. Selle kogemiseks praktikas on ta elanud Dublinis ja Mallorca saarel.

Avaldanud hulgaliselt publikatsioone ja juhendanud tudengite teadustöid.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2020.a.