VALETAJATEST KAVALATE MANIPULAATORITENI: TUNNE OMA VAENLAST

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab  6. mail  2022  Viljandis praktilise koolituse koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste ja muude lasteasutuste õpetajatele, õppealajuhatajatele, direktoritele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, psühholoogidele, logopeedidele, huvijuhtidele, sotsiaaltöötajatele, ametnikele, nõustamiskomisjonide liikmetele ja kõikidele huvilistele

VALETAJATEST KAVALATE MANIPULAATORITENI: TUNNE OMA VAENLAST

Lektor: psühholoog ja Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika õppejõud-dotsent Mare Leino PhD

Koolituse eesmärk on:

 • tutvustada valetamise, manipuleerimise ja kavaluse olemust ning aidata neid praktilises töös ära tunda, et igapäevatöö edukamalt laabuks
 • saada teada, miks lapsed ja ka täiskasvanud valetavad
 • saada teada, mis seos on valetamisel ja manipulatsioonil demagoogiaga.

Koolituse sisu, õppekava-alateemad:

 • Miks lapsed (ja ka täiskasvanud) valetavad? 
 • Kavaluse praktilisus. 
 • Manipuleerimisest sotsiopaatiani: tunne oma vaenlast, st märka märke.  
 • Mainitud teemade seos demagoogiaga.  
 • Arutelu, küsimustele vastamine, probleemsete juhtumite reflekteerimine.

 

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • saab pildi valetamise, manipuleerimise ja kavaluse olemust ning oskab neid praktilises töös ära tunda
 • saab teada, miks lapsed ja ka täiskasvanud valetavad
 • saab teada, mis seos on valetamisel ja manipulatsioonil demagoogiaga ja oskab neid praktikas ära tunda ja teadmisi oma töös kasutada

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Koolitus toimub 6. mail 2022 kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse  saalis

Koolituspäeva maksumus: 90 sisaldab ka 2 kohvipausi ja jaotusmaterjale

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest vähemalt  2 osalejat, siis 10 % soodustust, kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga!

Soovijatel palun registreerida  kuni 28. aprill   meilil: gunnar@vilkokool.ee või  mob 52 68 031

Koolituse teemat ja lektorit  võimalik tellida ka kohapeale!

Lektorist:

Mare Leino PhD

Töökohad ja ametid:

Tallinna Ülikooli Sotsiaalteaduskonna sotsiaaltöö osakonna sotsiaalpedagoogika dotsent

Kõrgkoolide sotsiaalpedagoogika õppekavada välishindaja Leedus ja Horvaatias.

Riigi Kooliamet ja Haridusministeerium, peaekspert

Teleraadiokomitee arvutuskeskus, sotsioloog,

Ajakirjanik

Koolituskeskus  Vilko lektor a. 2014

Haridus ja teaduskraadid:

Filosoofiadoktor sotsiaaltöö alal (TPÜ,2002)
Pedagoogikamagister (TÜ, 1996)
Parandusõpetaja lisakvalifikatsioon, Tallinna Pedagoogiline Ülikool (1996)
Ajakirjandus (TRÜ, 1985)

Tunnustused: TLÜ Avatud Ülikooli aasta koolitaja 2011

Loome- ja teadustööd:

Avaldanud arvukalt sotsiaaltöö artikleid ja publikatsioone,  juhendanud paljusid magistritöid, juhendanud teadusprojekte AEF-is ja sotsiaalministeeriumis, SOS-lastekülas ning Eesti, Leedu, Horvaatia ja Ungari ülikoolides. Mitmete välisajakirjade toimetuskolleegiumi liige ja retsensent, sotsiaalpedagoogide kutsestandardi koostamise töörühma liige, Innove projekti “Koolitugi” ekspert, Põhjamaade Haridusetnograafide Ühingu liige, OMEP-ESTONIA asutaja-liige ja 1. president, Eesti Akadeemilise Pedagoogikaseltsi (EAPS-I) liige, Avatud Eesti Fondi projekt “Probleemne laps tavakoolis”