Lasteaedade ÕUESÕPPE ja PROJEKTÕPPE SUVEKOOL Pühajärve SPA Hotellis: ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS. UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 8.-9. augustil 2023 Pühajärve SPA Hotellis praktilise LASTEAEDADE ÕUES- JA PROJEKTÕPPE SUVEKOOLI kõikide lasteaedade, lastehoiudude ja lastekodude direktoritele, õppejuhtidele, eripedagoogidele, logopeedidele, nõustajatele, ametnikele ja kõikidele lasteaiaõpetajatele ja õpetajate abidele

 

Koolitusteema esimesel päeval, 8. augustil:

ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud  Lehte Tuuling MA

Koolituse eesmärk:

 • vahendada teadmisi õuesõppe olemusest ja pedagoogilistest alustest
 • luua eeldused õuesõppe rakendamiseks lõimitud õppe-kasvatustegevuse läbiviimisel arvestades tegevuses osalejate vanust ja teadmiste hulka
 • toetada valmisolekut kasutada loodust ja linnaruumi kui õpikeskkonda

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Ülevaade õuesõppe pedagoogilistest lähtekohtadest
 • Õpiruumid erinevas tähenduses ja õuesõppes kasutatavad õppemeetodid,
 • Praktilised tegevused ümbritseva keskkonna tundmaõppimiseks kasutades õuesõpet
 • Praktiline seminar-arutlus 1 AT

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • mõistab õuesõppe põhimõtteid ja rakendamise võimalusi alushariduses
 • teab avatud õppekeskkonna tunnuseid ja mõistab õppekeskkonna avamise olulisust;
 • oskab kavandada ja rakendada õuesõppe kasvatustegevust koolieelses eas lastega;
 • kavandab õppe- ja kasvatustegevust arvestades õuesõppe võimalusi.

Koolitus kuulub koolieelikute õpetajate koolituse õppekavarühma

P.S  Kui ilm lubab, siis toimub teine õppesessioon õues.

 

Koolitusteema teisel päeval, 9. augustil:

UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud  Lehte Tuuling MA

Koolituse eesmärk:

Luua eeldused uuenenud õpikäsituse ja projektõppe rakendamiseks alushariduses, kasutades õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel avatud õpikeskkonna võimalusi ning otstarbekat õppemeetodite rakendamist

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Uuenenud õpikäsituse ja projektõppe põhimõtted ja sisu.
 • Avatud õpikeskkonna tunnused ja rakendamise võimalused alushariduse õppekava eesmärkide täitmisel.
 • Lasteaia lähiümbruse füüsilise ja sotsiaalse (sh kultuurilise) keskkonna kasutamise õppe ja kasvatustegevuse läbiviimisel.
 • Lapsevanemate, teiste pere liikmete ja kogukonna kaasamine projektipõhise õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisse ja elluviimisse.
 • Praktiline seminar-arutlus 1 AT

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • mõistab uuenenud õpikäsituse ja projektõppe põhimõtteid ja rakendamise võimalusi alushariduses
 • teab avatud õppekeskkonna tunnuseid ja mõistab õppekeskkonna avamise olulisust;
 • oskab kavandada ja rakendada projektipõhist õppe- ja kasvatustegevust koolieelses eas lastega;
 • kavandab õppe- ja kasvatustegevust arvestades avatud õppekeskkonna ja kogukonna kaasamise võimalusi.

P.S  Kui ilm lubab, siis toimub teine õppesessioon õues.

Koolitus kuulub koolieelikute õpetajate koolituse õppekavarühma

Päevakava:

Teisipäev, 8. august

11.30-12.00    Saabumiskohv (majutus juhul, kui toad vabanenud)

12.00-13.30    Koolituse I osa

13.30-13.45    Kohvipaus

13.45-15.15    Koolituse II osa

15.15-15.30    Seljasirutuspaus

15.30-17.00    Koolituse III osa

17.00-18.00    Õhtusöök restoranis, buffet

18.00-22.00    Veekeskuse (ujula, saunad) külastus

 

Kolmapäev, 9. august

8.00-10.00    Hommikusöök

8.00-   9.30   Veekeskuse külastus

10.00-11.30    Koolituse I osa

11.30-11.45    Kohvipaus

11.45-13.15    Koolituse II osa

13.15-14.00    Lõunasöök- buffet

14.00-15.30    Koolituse III osa

 

Koolituspäevade (2 päeva)  maksumus  260 €.

Kui ühest  lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

2- päevane koolituspakett sisaldab:

 • Majutus 2-kohalistes tubades (üksi toas olles lisatasu 30 €)
 • 3 buffee sööki (õhtu, hommik, lõuna)
 • Õhtune ja hommikune veekeskuse (saunade) külastus
 • saabumiskohv ja 2 kohvipausi
 • Loengusaali üür kahel päeval
 • Loeng 6  AT
 • loengumaterjalid
 • Väljastame koolitustõendi (14 AT, 1-päeval osalejale 6 AT)) vastava kursuse läbimise kohta

NB! Võimalus osaleda ka ainult ühel päeval, 8. või 9. augusti koolitusel, sel juhul  maksumus a´ 120 € (sisaldab  õhtusööki või lõunasööki ja kohvipause,  ei sisalda SPA-saunakeskust). Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust Pühajärvele ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun registreerida kuni 25. juuli  E-post:  gunnar@vilkokool.ee  või mob. 5268031  

 

NB! Neid teemasid  võimalik tellida ka Vilkost lasteaeda  kohapeale!

 

Lektorist: Lehte Tuuling MA

Töökohad:

Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Narva kolledž, psühholoogia, pedagoogika ja eelkooli pedagoogika lektor

Tallinna Ülikool, Rakvere Kolledz, Õpetajakoolituse osakond, lektor

Rakvere Pedagoogikakool, õpetaja

Tallinna Lasteaed-Algkool Pääsupesa, lasteaiaõpetaja

Varstu Keskkool, õpetaja

Haridustee:

Tallinna Ülikool, doktoriõpe

Tallinna Pedagoogikaülikool, Eelkoolipedagoogika, psühholoogia õpetaja õppekava, diplom Cum Laude

Tallinna Kaubandustehnikum

Organisatsiooniline tegevus:

Euroopa Koolieelse Kasvatuse Uurimise Assotsiatsiooni (EECERA) liige

TLÜ Hariduse valdkonnanõukogu liige

Eesti Lasteaednike Liidu liige

MTÜ Eesti Lugemisühing liige

Tallinna Ülikooli senati õppe- ja teaduskomisjoni liige

Lääne-Virumaa Keskkonnahariduse Ümarlaua liige

Teaduskraadid:

Magister, Tallinna Ülikool,

Doktorant, Tallinna Ülikool, õuesõpe koolieelses lasteasutuses

Tunnustused:

Eesti Vabariigi Valgetähe V klassi teenetemärk õuesõppe ja alushariduse edendamise eest

Tallinna Ülikooli tänukiri kauaaegse töö ja panuse eest Rakvere kolledži õppejõuna

Eesti Aasta õppejõu tiitli finalist, HTM tänukiri

Lääne-Virumaa aasta koolitaja eripreemia pikaajalise rahvusvahelise koolitamise eest

Tänukiri alushariduse valdkonna edendamise eest Tallinna Ülikoolis

Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri pikaajalise ja tulemusliku lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate koolitamise eest

Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri Eesti lasteaiaõpetajate kõrghariduse edendamise ning rahvusvahelise koostöö arendamise eest

Teadustöö:

Ühiskonnateadused ja kultuur; Kasvatusteadused; Pedagoogika ja didaktika

Töökasvatus koolieelses eas, Keskkonnaharidus ja õuesõpe, Mitmekultuuriline kasvatus ja eesti keele kui teise keele õpetamine

Juhendanud magisritöid ja avaldanud hulgaliselt publikatsioone.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2020.a.