ÕPETAJA EETIKA: PÕHIMÕTTED, VÄÄRTUSED, VOORUSED JA TEHISARU

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab enne uue õppeaasta algust,  28. augustil 2024 Viljandis 1-päevase 6 AT praktilise koolituse koolide, lasteaedade ja muude õppeasutuste direktoritele, õppealajuhatajatele, nõustajatele, klassijuhatajatele, hoolekogu  liikmetele, huvijuhtidele, hariduskomisjonide liikmetele ja kõikidele õpetajatele

ÕPETAJA EETIKA: PÕHIMÕTTED, VÄÄRTUSED, VOORUSED JA TEHISARU
 
Õpetajate eetikakoodeksid on ajale jalgu jäänud. Milline võiks olla õpetaja eetika Sinu koolis? Valime rohkem kui 100 põhimõtte, väärtuse ja vooruse seast kõige olulisemad. Kindlasti avastate midagi uut ning hakkate kahtlema mõnes senises väärtuses. 

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

  • Õpetaja roll (mida õpetaja teeb ja mida õpetaja ei tohi teha)
  • Õpetaja vastutus
  • Õpetaja põhimõtted
  • Õpetatavad väärtused
  • Õpilase voorused.
  • Tehisaru ja eetika
  • Praktiline seminar-arutlus 1 AT

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • Arusaam õpetaja rollist ja vastutusest 21. sajandil
  • Oskus eristada ja seostada põhimõtteid, väärtuseid ja vooruseid
  • Saab ülevaate tehisaru voorustest ja ohtudest

Kursuse ülesehitus:

Tutvumisiring: Näiteid, kus ilmneb õpetaja eetika olulisus või kuidas olete kokku puutunud õpetaja eetika ja väärtustega

ootused kursusele

Õpetaja roll: kolm varianti, millist eelistada, millised on variantide plussid ja miinused/raskused

Lumepalliveeretamine rolli sõnastuse täpsustamiseks, võrdlus minu variandiga

Sama selle kohta, mida õpetaja ei tohi teha

Õpetaja vastutus Milles seisneb? 

Lumepalliveeretamine

Millised on olulised põhimõtted, väärtused ja voorused õpetaja tegevuses? Ajurünnak

Väärtushinnangud, väärtushoiakud

Rühmades. Valige loetelust kõige olulisem. Võite võtta ka ajurünnaku tulemustest. Kuidas te seda põhimõtet järgite, väärtust õpetate ja voorust arendate? Tutvustage teisele rühmadele. 

Üks näide väärtuste ümberhindamisest (sallivus, võrdsus, stress, konflikt ..)

Üks näide uuest väärtusest, kui ise pole välja toonud (täienduvus, võrdväärsus, agentsus/toimevõimekus, võimestamine, agiilsus 

Sama uue loetelu põhjal. Nii mitu ringi, kui aega jätkub.

Lõpuring. Mis oli minu jaoks oluline?

 

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Lektor kauaaegne Tartu Ülikooli õppejõud,  jurist, sotsioloog ja 8. taseme täiskasvanute koolitaja Jüri Ginter PhD

Lektor osalenud eetikakoodeksite (õpetaja ja täiskasvanute koolitaja) analüüsimisel ja arendamisel, väärtuse mängude väljatöötamisel ja katsetamisel, teemaga seotud artiklite avaldamine ja retsenseerimine.

Koolitus toimub 28. augustil 2024 kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis.

Koolituse maksumus 100 € sisaldab ka elektroonilisi materjale ja kohvipause (2)

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest vähemalt 2 osalejat, siis soodustus 10  %, kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

Väljastame  koolitustõendi antud koolituse (6 AT) läbimise kohta.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust, Kanepist, Kambjast, Tartust või Puhjast Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Soovijatel palun registreerida kuni 13. august  e-post: gunnar@vilkokool.ee  või  mob 52 68 031

Koolitust võimalik tellida ka kooli/lasteaeda/omavalitsusse kohapeale või ka veebikoolitusena!

 

Lektorist: Jüri Ginter PhD

Varasemad töökohad: Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, koolikorralduse õppejõud-dotsent

TÜ eetikakeskuse konsortsiumi nõukogu liige, jurist,  doktorikraad a 1989

Teadustöö põhisuunad: Ühiskonnateadused ja kultuur; Õigusteadus; Avalik õigus- haridusõigus- ja poliitika, täiskasvanute haridus; Kasvatusteadused- Haridusõigus, hariduspoliitika, täiskasvanute koolitus, õpetajakoolitus
Doktori- ja magistritööde juhendaja Tartu Ülikoolis
Avaldanud hulga teaduslikke publikatsioone
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2012.a.