UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab  15. aprillil 2021 Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse

UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud  Lehte Tuuling MA

Koolitusele on oodatud lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajad, õpetaja abid, kasvatajad, eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid, nõustajad, õppealajuhatajad, ametnikud ning kõik lapsevanemad ja huvilised

Koolituse eesmärk:

Luua eeldused uuenenud õpikäsituse ja projektõppe rakendamiseks alushariduses, kasutades õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel avatud õpikeskkonna võimalusi ning otstarbekat õppemeetodite rakendamist

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  1. mõistab uuenenud õpikäsituse põhimõtteid ja rakendamise võimalusi alushariduses
  2. teab avatud õppekeskkonna tunnuseid ja mõistab õppekeskkonna avamise olulisust;
  3. oskab kavandada ja rakendada projektipõhist õppe- ja kasvatustegevust koolieelses eas lastega;
  4. kavandab õppe- ja kasvatustegevust arvestades avatud õppekeskkonna ja kogukonna kaasamise võimalusi.

Koolituse alateemad:

  • Uuenenud õpikäsituse põhimõtted ja sisu.
  • Avatud õpikeskkonna tunnused ja rakendamise võimalused alushariduse õppekava eesmärkide täitmisel.
  • Lasteaia lähiümbruse füüsilise ja sotsiaalse (sh kultuurilise) keskkonna kasutamise õppe ja kasvatustegevuse läbiviimisel.
  • Lapsevanemate, teiste pere liikmete ja kogukonna kaasamine projektipõhise õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisse ja elluviimisse.
 
 

Koolitus toimub 15. aprillil 2021   kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Koolituse maksumus 80 €  sisaldab elektroonilisi koolitusmaterjale ja kohvipause (2).  10 % soodustust, kui ühest lasteaiast/lasteasutusest osalejaid vähemalt 2.

Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %. Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

NB!  8  soovijal võimalus sõita Tartust ja Puhjast Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga!

Soovijatel palun registreerida kuni 26. märts E-meilil: gunnar@vilkokool.ee  või  mob  52 68 031

NB! Seoses Vabariigi Valitsuse määrusega palun  kõikidel koolituspäevaks kaasa võtta isiklik näomask. Maski (näokatte) kandmine on siseruumides toimuvate koolituste puhul KOHUSTUSLIK. Kehtib ka  2+2 reegel. Maski ei pea kandma meditsiiniliste vastunäidustuste (näiteks astma) korral. Loodame Teie mõistvale suhtumisele ja jääge terveks!

NB! Nimetatud koolitust võimalik tellida ka lasteaeda kohapeale!