UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 29. mail 2024 Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse

UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud  Lehte Tuuling MA

Koolitusele on oodatud lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajad, õpetaja abid, kasvatajad, eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid, nõustajad, õppealajuhatajad, ametnikud ning kõik lapsevanemad ja huvilised

Koolituse eesmärk:

Luua eeldused uuenenud õpikäsituse ja projektõppe rakendamiseks alushariduses, kasutades õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel avatud õpikeskkonna võimalusi ning otstarbekat õppemeetodite rakendamist

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

  • Uuenenud õpikäsituse ja projektõppe põhimõtted ja sisu.
  • Avatud õpikeskkonna tunnused ja rakendamise võimalused alushariduse õppekava eesmärkide täitmisel.
  • Lasteaia lähiümbruse füüsilise ja sotsiaalse (sh kultuurilise) keskkonna kasutamise õppe ja kasvatustegevuse läbiviimisel.
  • Lapsevanemate, teiste pere liikmete ja kogukonna kaasamine projektipõhise õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisse ja elluviimisse.
  • Praktiline seminar-arutlus 1 AT

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • mõistab uuenenud õpikäsituse ja projektõppe põhimõtteid ja rakendamise võimalusi alushariduses
  • teab avatud õppekeskkonna tunnuseid ja mõistab õppekeskkonna avamise olulisust;
  • oskab kavandada ja rakendada projektipõhist õppe- ja kasvatustegevust koolieelses eas lastega;
  • kavandab õppe- ja kasvatustegevust arvestades avatud õppekeskkonna ja kogukonna kaasamise võimalusi.

Koolitus kuulub koolieelikute õpetajate koolituse õppekavarühma

 

Koolitus toimub 29. mail 2024 kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Koolituse maksumus 100 €  sisaldab elektroonilisi koolitusmaterjale ja kohvipause (2).  10 % soodustust, kui ühest lasteaiast/lasteasutusest osalejaid vähemalt 2.

Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.  Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Soovijatel palun registreerida kuni 3. mai E-post: gunnar@vilkokool.ee  või  mob  52 68 031

 

NB! Nimetatud koolitust võimalik tellida ka Vilkost lasteaeda kohapeale!

Lektorist: Lehte Tuuling MA

Töökohad:

Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Narva kolledž, psühholoogia, pedagoogika ja eelkooli pedagoogika lektor

Tallinna Ülikool, Rakvere Kolledz, Õpetajakoolituse osakond, lektor

Rakvere Pedagoogikakool, õpetaja

Tallinna Lasteaed-Algkool Pääsupesa, lasteaiaõpetaja

Varstu Keskkool, õpetaja

Haridustee:

Tallinna Ülikool, doktoriõpe

Tallinna Pedagoogikaülikool, Eelkoolipedagoogika, psühholoogia õpetaja õppekava, diplom Cum Laude

Tallinna Kaubandustehnikum

Organisatsiooniline tegevus:

Euroopa Koolieelse Kasvatuse Uurimise Assotsiatsiooni (EECERA) liige

TLÜ Hariduse valdkonnanõukogu liige

Eesti Lasteaednike Liidu liige

MTÜ Eesti Lugemisühing liige

Tallinna Ülikooli senati õppe- ja teaduskomisjoni liige

Lääne-Virumaa Keskkonnahariduse Ümarlaua liige

Teaduskraadid:

Magister, Tallinna Ülikool,

Doktorant, Tallinna Ülikool, õuesõpe koolieelses lasteasutuses

Tunnustused:

Eesti Vabariigi Valgetähe V klassi teenetemärk õuesõppe ja alushariduse edendamise eest

Tallinna Ülikooli tänukiri kauaaegse töö ja panuse eest Rakvere kolledži õppejõuna

Eesti Aasta õppejõu tiitli finalist, HTM tänukiri

Lääne-Virumaa aasta koolitaja eripreemia pikaajalise rahvusvahelise koolitamise eest

Tänukiri alushariduse valdkonna edendamise eest Tallinna Ülikoolis

Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri pikaajalise ja tulemusliku lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate koolitamise eest

Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri Eesti lasteaiaõpetajate kõrghariduse edendamise ning rahvusvahelise koostöö arendamise eest

Teadustöö:

Ühiskonnateadused ja kultuur; Kasvatusteadused; Pedagoogika ja didaktika

Töökasvatus koolieelses eas, Keskkonnaharidus ja õuesõpe, Mitmekultuuriline kasvatus ja eesti keele kui teise keele õpetamine

Juhendanud magisritöid ja avaldanud hulgaliselt publikatsioone.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2020.a.