EESTI KULTUURI TÄHENDUSÕPETUS JA TÜVITEKSTID

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab enne uue õppeaasta algust, 29. augustil 2024 Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse eesti keele, kirjanduse ja kultuuri õpetajatele, raamatukogude ja kooliraamatukogude juhtidele ja töötajatele, kultuuritöötajatele, koolide ja lasteaedade õpetajatele ning kõikidele kultuuri – ja kirjandushuvilistele            

EESTI KULTUURI TÄHENDUSÕPETUS JA TÜVITEKSTID

Lektor ühiskonnategelane ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Rein Veidemann PhD
Koolituse eesmärk:
1. Anda sidus ülevaade eesti kultuurist kui  eesti ühiskonna toimivast taustsüsteemist.
2. Keskenduda ajaloolistele mõjuseostele, mis võimaldavad kõnelda eesti kultuuri kaanonist.
3. Selgitada kultuuri mõjutavaid muutusi, eristades  kultuuri “eestilikkust” ohustavaid ja toetavaid tegureid.
Koolituse sisu-alateemad:
1. Eesti kultuuri momentumid (pöördelised hetked eesti kultuuris)
2. Eesti kultuuri sise- ja välispiiridest (ühiskeele kujunemine, Põhja- ja Lõuna-Eesti allkultuurilised  “ruumid”)
3. Eesti kultuuri tuumstruktuur (eesti keel kommunikatsioonivahendina ja maailmapildi kujundajana)
4. Eesti kultuuri tüvitekstid
5. Võimu ja vaimu problemaatika (tsensuur eesti kultuurivarjuna, näiline lojaalsus ja koostöö, kultuur vastupanu kultuurina 20. sajandi II poolel
Koolituse väljund:
1. Kuna ei gümnaasiumis ega isegi ülikoolides õpetata eesti kultuuri süsteemselt, vaid fragmentaarselt, kultuuri tähendusõpetusest rääkimata, siis kursuse läbinu omandab tõlgendusraamastiku elu- ja kultuurinähtustele, sh  loovkultuuri esindavatele valdkondadele (kirjandusele, teatrile, kujutavale ja helikunstile)
2. Erilise koha omandab nimetatud kursus AI-taustal. See on küsimus tehislikkusest (tehis-Eestist) ning ajalooliselt mõtestatud eesti kultuurist. Kas kultuuri artefakte saab kloonida, asendada tehisintellektuaalselt. Mis saab õpetajatest tulevikus, kui kool “kolib” tehiskeskkonda. Loomulikkuse ja tehislikkuse vahekord. Vaatemänguühiskond ja -kultuur. Võõrandumine, keelevahetus, uued, algoritmidele allutatud keeled.
3. Kursuse n.-ö moraalseks žestiks on eesti kultuurilise identiteedi tugevdamine.

 

Koolitus kuulub humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

Koolitus toimub 29. augustil 2024   kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Koolituse maksumus 100 €  sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2).  10 % soodustust, kui ühest asutusest 2 osalejat, kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %. Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Soovijatel palun registreerida kuni 13. august  E-post: gunnar@vilkokool.ee  või  mob  52 68 031

NB! Nimetatud koolitust võimalik tellida ka Vilkost kohapeale!

 

Lektorist: emeriitprofessor Rein Veidemann PhD

Eesti kirjandusteadlane, ajakirjanik, kirjanik ja õppejõud, poliitik

Õppinud ja töötanud:

Pärnu 1. KK

Tartu Ülikool- eesti keel ja kirjandus

filoloogiakandidaat (doktor PhD) väitekirjaga “Eesti nõukogude kirjanduskriitika 1958–1972

Tartu Ülikooli ajalehe toimeteaja, Kirjandusmuuseumi teadussekretär, Keele ja Kirjanduse Instituudi kirjandusosakonna juhataja, ajakirja “Looming” peatoimetaja asetäitja, ajakirja “, ajakirja “Vikerkaar” peatoimetaja, Kultuuriministeeriumi nõunik, Tartu Ülikooli kirjanduse õppetooli juhataja ja professor, Eestmaa Rahvarinde Eestseisuse liige, Eesti Sotsiaaldemokraatliku Partei ja Keskerakonna liige, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja Riikogu liige, on kirjutanud presidendi kõnesid

Avaldanud romaane ja arvukalt kirjanduskriitilisi teoseid ja artikleid ning tõlkeid.

Tunnustused:

Valgetähe V klassi teenetemärk, Riigivapi III klassi teenetemärk, Tammsaare nim. kirjanduspreemia, Postimehe aasta arvamusliider, J.Hurda rahvuskultuuri auhind, Tallinna Ülikooli teenetemärk, aasta muuseumisõber, E.Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2018