Rubriik: Koolitused

Lasteaedade õues- ja projektõppe suvekool Pühajärve SPA Hotellis: ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS. UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 8.-9. augustil 2023 Pühajärve SPA Hotellis praktilise LASTEAEDADE ÕUES- JA PROJEKTÕPPE SUVEKOOLI kõikide lasteaedade, lastehoiudude ja lastekodude direktoritele, õppejuhtidele, eripedagoogidele, logopeedidele, nõustajatele, ametnikele ja kõikidele lasteaiaõpetajatele ja õpetajate abidele

Koolitusteema esimesel päeval, 8. augustil:

ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud  Lehte Tuuling MA

Koolituse eesmärk:

 • vahendada teadmisi õuesõppe olemusest ja pedagoogilistest alustest
 • luua eeldused õuesõppe rakendamiseks lõimitud õppe-kasvatustegevuse läbiviimisel arvestades tegevuses osalejate vanust ja teadmiste hulka
 • toetada valmisolekut kasutada loodust ja linnaruumi kui õpikeskkonda

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Ülevaade õuesõppe pedagoogilistest lähtekohtadest
 • Õpiruumid erinevas tähenduses ja õuesõppes kasutatavad õppemeetodid,
 • Praktilised tegevused ümbritseva keskkonna tundmaõppimiseks kasutades õuesõpet
 • Praktiline seminar-arutlus 1 AT

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • mõistab õuesõppe põhimõtteid ja rakendamise võimalusi alushariduses
 • teab avatud õppekeskkonna tunnuseid ja mõistab õppekeskkonna avamise olulisust;
 • oskab kavandada ja rakendada õuesõppe kasvatustegevust koolieelses eas lastega;
 • kavandab õppe- ja kasvatustegevust arvestades õuesõppe võimalusi.

Koolitus kuulub koolieelikute õpetajate koolituse õppekavarühma

P.S  Kui ilm lubab, siis toimub teine õppesessioon õues.

 

Koolitusteema teisel päeval, 9. augustil:

UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud  Lehte Tuuling MA

Koolituse eesmärk:

Luua eeldused uuenenud õpikäsituse ja projektõppe rakendamiseks alushariduses, kasutades õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel avatud õpikeskkonna võimalusi ning otstarbekat õppemeetodite rakendamist

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Uuenenud õpikäsituse ja projektõppe põhimõtted ja sisu.
 • Avatud õpikeskkonna tunnused ja rakendamise võimalused alushariduse õppekava eesmärkide täitmisel.
 • Lasteaia lähiümbruse füüsilise ja sotsiaalse (sh kultuurilise) keskkonna kasutamise õppe ja kasvatustegevuse läbiviimisel.
 • Lapsevanemate, teiste pere liikmete ja kogukonna kaasamine projektipõhise õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisse ja elluviimisse.
 • Praktiline seminar-arutlus 1 AT

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • mõistab uuenenud õpikäsituse ja projektõppe põhimõtteid ja rakendamise võimalusi alushariduses
 • teab avatud õppekeskkonna tunnuseid ja mõistab õppekeskkonna avamise olulisust;
 • oskab kavandada ja rakendada projektipõhist õppe- ja kasvatustegevust koolieelses eas lastega;
 • kavandab õppe- ja kasvatustegevust arvestades avatud õppekeskkonna ja kogukonna kaasamise võimalusi.

P.S  Kui ilm lubab, siis toimub teine õppesessioon õues.

Koolitus kuulub koolieelikute õpetajate koolituse õppekavarühma

Päevakava:

Teisipäev, 8. august

11.30-12.00    Saabumiskohv (majutus juhul, kui toad vabanenud)

12.00-13.30    Koolituse I osa

13.30-13.45    Kohvipaus

13.45-15.15    Koolituse II osa

15.15-15.30    Seljasirutuspaus

15.30-17.00    Koolituse III osa

17.00-18.00    Õhtusöök restoranis, buffet

18.00-22.00    Veekeskuse (ujula, saunad) külastus

 

Kolmapäev, 9. august

8.00-10.00    Hommikusöök

8.00-   9.30   Veekeskuse külastus

10.00-11.30    Koolituse I osa

11.30-11.45    Kohvipaus

11.45-13.15    Koolituse II osa

13.15-14.00    Lõunasöök- buffet

14.00-15.30    Koolituse III osa

 

Koolituspäevade (2 päeva)  maksumus  260 €.

Kui ühest  lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

2- päevane koolituspakett sisaldab:

 • Majutus 2-kohalistes tubades (üksi toas olles lisatasu 30 €)
 • 3 buffee sööki (õhtu, hommik, lõuna)
 • Õhtune ja hommikune veekeskuse (saunade) külastus
 • saabumiskohv ja 2 kohvipausi
 • Loengusaali üür kahel päeval
 • Loeng 6  AT
 • loengumaterjalid
 • Väljastame koolitustõendi (14 AT, 1-päeval osalejale 6 AT)) vastava kursuse läbimise kohta

NB! Võimalus osaleda ka ainult ühel päeval, 8. või 9. augusti koolitusel, sel juhul  maksumus a´ 120 € (sisaldab  õhtusööki või lõunasööki ja kohvipause,  ei sisalda SPA-saunakeskust). Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust Pühajärvele ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun registreerida kuni 22. juuni  E-post:  gunnar@vilkokool.ee  või mob. 5268031  

 

NB! Neid teemasid  võimalik tellida ka Vilkost lasteaeda  kohapeale!

 

Lektorist: Lehte Tuuling MA

Töökohad:

Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Narva kolledž, psühholoogia, pedagoogika ja eelkooli pedagoogika lektor

Tallinna Ülikool, Rakvere Kolledz, Õpetajakoolituse osakond, lektor

Rakvere Pedagoogikakool, õpetaja

Tallinna Lasteaed-Algkool Pääsupesa, lasteaiaõpetaja

Varstu Keskkool, õpetaja

Haridustee:

Tallinna Ülikool, doktoriõpe

Tallinna Pedagoogikaülikool, Eelkoolipedagoogika, psühholoogia õpetaja õppekava, diplom Cum Laude

Tallinna Kaubandustehnikum

Organisatsiooniline tegevus:

Euroopa Koolieelse Kasvatuse Uurimise Assotsiatsiooni (EECERA) liige

TLÜ Hariduse valdkonnanõukogu liige

Eesti Lasteaednike Liidu liige

MTÜ Eesti Lugemisühing liige

Tallinna Ülikooli senati õppe- ja teaduskomisjoni liige

Lääne-Virumaa Keskkonnahariduse Ümarlaua liige

Teaduskraadid:

Magister, Tallinna Ülikool,

Doktorant, Tallinna Ülikool, õuesõpe koolieelses lasteasutuses

Tunnustused:

Eesti Vabariigi Valgetähe V klassi teenetemärk õuesõppe ja alushariduse edendamise eest

Tallinna Ülikooli tänukiri kauaaegse töö ja panuse eest Rakvere kolledži õppejõuna

Eesti Aasta õppejõu tiitli finalist, HTM tänukiri

Lääne-Virumaa aasta koolitaja eripreemia pikaajalise rahvusvahelise koolitamise eest

Tänukiri alushariduse valdkonna edendamise eest Tallinna Ülikoolis

Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri pikaajalise ja tulemusliku lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate koolitamise eest

Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri Eesti lasteaiaõpetajate kõrghariduse edendamise ning rahvusvahelise koostöö arendamise eest

Teadustöö:

Ühiskonnateadused ja kultuur; Kasvatusteadused; Pedagoogika ja didaktika

Töökasvatus koolieelses eas, Keskkonnaharidus ja õuesõpe, Mitmekultuuriline kasvatus ja eesti keele kui teise keele õpetamine

Juhendanud magisritöid ja avaldanud hulgaliselt publikatsioone.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2020.a.

Koolituspäevad Pühajärve SPA Hotellis: SUHTLEMISE 21 KULDREEGLIT

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 25.-26. mail 2023 Pühajärve SPA Hotellis praktilised koolituspäevad kõikide asutuste (koolid, lasteaiad, noorte-, kultuuri-, sotsiaal- ja huvikeskused, omavalitsused, ettevõtted ja firmad) juhtidele, töötajatele, õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, sotsiaaltöötajatele, kultuuritöötajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

SUHTLEMISE 21 KULDREEGLIT

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Õppekava sisu- koolituse alateemad:

 • Suhtlemise tähtsus töös ja eraelus
 • Suhtlusvormid
 • Suhtlemise 21 kuldreeglit
 • Juhtumianalüüsid-elulised näited (Praktiline seminar-arutlus 1 AT)
 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab ülevaate erinevatest  suhtlusvormidest ja oskab neid praktikas kasutada
 • Teab olulisemaid suhtlemise kuldreegleid ja oskab neid praktilises elus ja töökeskkonnas kasutada

 

(P.S.  Kohapeal võimalus osta ka sularaha eest Toivo Niibergi uuemaid raamatuid koos autogrammiga)

Koolitus kuulub isikuarengu õppekavarühma

 

Päevakava:

Neljapäev, 25. mai

11.30-12.00    Saabumiskohv

12.00-13.30    Koolituse I osa

13.30-13.45    Kohvipaus

13.45-15.15    Koolituse II osa

15.15-15.30    Seljasirutuspaus

15.30-17.00    Koolituse III osa

17.00-18.00    Õhtusöök restoranis

18.00-22.00    Veekeskuse (ujula, saunad) külastus- kaasa ujumisriided!

Reede, 26. mai

8.00-11.30  Veekeskuse külastus

8.00 -10.00 Hommikusöök

10.00-11.30  Võimalus tellida kohapeal raviprotseduure

12.00         Tubade vabastamine

Koolituspäevade  maksumus  170 €.

P.S Kuna loeng-koolitus ainult esimesel päeval, siis võimalus osaleda ka ainult esimese päeva, 25. mai loengus, sel juhul  maksumus a´ 100 € (sisaldab ka saabumiskohvi ja kohvipausi,  ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust). Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

2- päevane koolituspakett sisaldab:

 • Majutus 2-kohalistes tubades
 • 2 buffee sööki (õhtu, hommik)
 • Õhtune ja hommikune veekeskuse (saunade) külastus
 • saabumiskohv ja kohvipaus
 • Loengusaali üür
 • Loeng 6  AT
 • elektroonilised loengumaterjalid
 • Väljastame koolitustõendi (8 AT, 1-päevastel 6 AT)) vastava kursuse läbimise kohta

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust Pühajärvele ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun registreerida veel kuni 16. mai  E-post:  gunnar@vilkokool.ee  või mob. 5268031  

 

NB! Nimetatud koolitust ja lektorit võimalik tellida ka Vilkost asutustesse kohapeale!

Lektorist: Toivo Niiberg MSc

Toivo Niiberg on lõpetanud viis kõrgkooli. Omab loodusteaduste, aianduse ja psühholoogia teadusmagistrikraade. Tema osalusel või ainuautorina on kokku ilmunud 100 trükist ja tuhandeid artikleid. Niiberg oli 1980–83 EPA aianduskateedri assistent, 1983–91 Räpina Sovhoostehnikumi õppedirektor, 1991–94 EPMÜ aianduse õppetooli assistent, 1994–95 dotsent, 1995–2004 lektor; 1999–2009 Akadeemia Nord psühholoogia õppejõud, prodekaan ja dekaan; 1991–2010 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täienduskoolituse psühholoogia õppejõud (endine EHA), 2005–2009 Audentese Ülikooli reklaamiteooria ja psühholoogia õppejõud, 2003–2012 Eesti Kunsti Akadeemia kunstipedagoogika osakonna õppejõud, 2012.a Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja psühholoog. 2003.a. erapsühholoog ja 2003.a OÜ Katriito asutajaliige ja psühholoog, perenõustaja. Toivo Niiberg on Eesti Huumoriliidu asutaja liige, Eesti Ajakirjanike Liidu ja Eesti Õpetajate Liidu liige (kuulub juhatuse koosseisu). 2001.a valiti Toivo Tallina Ülikooli täienduskoolituse keskuse aastaõppejõuks.2009.a omistati Toivole Räpina Aianduskooli aumärk ja elutööpreemia kauaaegse pedagoogilise töö eest. 2013. valiti Toivo Põlvamaa aastakoolitajaks.
Ta on avaldanud artikleid ajakirjades Maakodu, Pere ja Kodu, Kodutohter, Targu Talitaja, Eesti Naine, Vaimupuu, Toitumisteraapia, Psühholoogia Sinule, Õpetajate Leht, Päevaleht, SL Õhtuleht, Postimees, 60 pluss jne. 1998.a. valiti Toivo Maalehe parimaks kaasautoriks, ning talle omistati Maalehe Oskar.
Ta on avaldanud pseudonüümi Ivo Ivari all luuletusi, aforisme ja följetone. Ilmunud on neli luulekogu ja ta on 1987.a Eesti Luulekevade ja 1992.a. Eesti Luulesügise laureaat.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2002. aastast.

KUIDAS KÄIVITADA  ASJALIK JA JÄTKUSUUTLIK HOOLEKOGU KOOLIS JA LASTEASUTUSES? HOOLEKOGU ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab enne uue õppeaasta algust, 22. augustil 2023 Viljandis 1-päevase praktilise koolituse eeskätt koolide ja lasteaedade direktoritele, aga ka omavalitsuste haridusametnikele, hoolekogude esimeestele ja liikmetele ning omavalitsusjuhtidele ja hariduskomisjonide liikmetele 

KUIDAS KÄIVITADA  ASJALIK JA JÄTKUSUUTLIK HOOLEKOGU KOOLIS JA LASTEASUTUSES?

HOOLEKOGU ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE

 

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Hoolekogude hea ja halb kogemus Eestis

 • Hoolekogu liikmete valimiste ettevalmistamine ja läbiviimine

 • Hoolekogu erinevad rollid.

 • Hoolekogu tegevuse õiguslikud alused.

 • Töö planeerimine ja aruandlus

 • Soovitused direktorile ja pidaja esindajale hoolekogu võimestamiseks

 • Praktiline seminar-arutlus 1 AT

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • Saab ülevaate hoolekogu reguleerivatest õigusaktidest ja oskab neid praktikas rakendada

  • Saab ülevaate hoolekogu võimalikust panusest ja oskab seda praktikas õigesti rakendada

  • Oskab ette valmistada ja sisse juhatada hoolekogu koosolekuid

  • Oskab oma tööd planeerida ja siduda hoolekogu tegevust kooli/lasteaia arengukavaga

  • Saab praktilised soovitused hoolekogu töölerakendamiseks

 

Koolitus kuulub õiguse õppekavarühma

 

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud jurist Jüri Ginter PhD

Koolitus toimub 22. augustil 2023 kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse  saalis

Koolituse maksumus 100 € sisaldab ka  jaotusmaterjale ja kohvipause (2)

Kui ühest koolist/lasteaiast/omavalitsusest/hoolekogust)  osaleb vähemalt 2 liiget, siis soodustus 10%, kui aga vähemalt 3 osalejat, siis 15 % soodustust.

Väljastame  koolitustõendi antud koolituse (6 AT) läbimise kohta.

 

Soovijatel palun registreerida kuni 16. juuni  E-post: gunnar@vilkokool.ee   või mob 52 68 031  

 

NB! Koolitust võimalik tellida ka kohapeale ja ka korraga ühe omavalitsuse kõikidele haridusasutuste juhtidele ja hoolekogudele!

Lektorist: Jüri Ginter PhD

Töökohad: Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, koolikorralduse õppejõud-dotsent

TÜ eetikakeskuse konsortsiumi nõukogu liige, jurist,  doktorikraad a 1989

Teadustöö põhisuunad: Ühiskonnateadused ja kultuur; Õigusteadus; Avalik õigus- haridusõigus- ja poliitika, täiskasvanute haridus; Kasvatusteadused- Haridusõigus, hariduspoliitika, täiskasvanute koolitus, õpetajakoolitus
Doktori- ja magistritööde juhendaja Tartu Ülikoolis
Avaldanud hulga teaduslikke publikatsioone
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2012.a.

LAPSE LOOVUS JA KARISMAATILINE MÕTLEMINE. LOOVUSE ARENDAMINE JA TESTIMINE. ANDEKUS KUI ERIVAJADUS.

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 8. juunil 2023  Viljandis 6 AT  praktilise koolituse

LAPSE LOOVUS JA KARISMAATILINE MÕTLEMINE. LOOVUSE ARENDAMINE JA TESTIMINE. ANDEKUS KUI ERIVAJADUS.

 

Praktiline koolitus kõikide koolide, lasteaedade, lastehoidude, lastekodude, huvikeskuste, huvikoolide ja muude haridus- ja kasvatusasutuste  õpetajatele, õppealajuhatajatele, direktoritele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, huvijuhtidele, noorsootöötajatele, ringijuhtidele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

Lektor  psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc.

Koolitus toimub 8. juunil 2023 kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4   III korruse  saalis

Kursuse maksumus 100 € (sisaldab ka kohvipause (2) ja koolitusmaterjale)

10 % soodustust, kui ühest  asutusest  osaleb vähemalt 2 inimest. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

Väljastame koolitustõendi kursuse läbimise kohta

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Lapse loovus ja karismaatiline mõtlemine
 • Loovuse arendamine ja testimine
 • Andekus kui erivajadus. Andekas ja indigolaps ning kuidas teda aidata
 • Juhtumianalüüsid-elulised näited (Praktiline seminar-arutlus 1 AT)

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab ülevaate loova ja andeka lapse eripäradest ja lapse loovuse ja karismaatilise mõtlemise tunnustest.
 • Oskab ära tunda ja testida loovat last ja teda praktikas mitmekülgselt ja huvipakkuvalt arendada.
 • Mõistab, et ka andekus on omamoodi erivajadus.
 • Tunneb ära andeka lapse ja oskab teda oma parimal moel toetada ja aidata

Koolitus kuulub isikuarengu õppekavarühma

NB! Kohapeal võimalik osta sularaha eest ka Toivo Niibergi uuemaid raamatuid koos autogrammiga.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Soovijatel palun registreerida kuni 30. mai E-post: gunnar@vilkokool.ee  või  mob  52 68 031

 

Soovijatel võimalus tellida nimetatud koolitus ka kohapeale!

Lektorist: Toivo Niiberg MSc

Toivo Niiberg on lõpetanud viis kõrgkooli. Omab loodusteaduste, aianduse ja psühholoogia teadusmagistrikraade. Tema osalusel või ainuautorina on kokku ilmunud 100 trükist ja tuhandeid artikleid. Niiberg oli 1980–83 EPA aianduskateedri assistent, 1983–91 Räpina Sovhoostehnikumi õppedirektor, 1991–94 EPMÜ aianduse õppetooli assistent, 1994–95 dotsent, 1995–2004 lektor; 1999–2009 Akadeemia Nord psühholoogia õppejõud, prodekaan ja dekaan; 1991–2010 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täienduskoolituse psühholoogia õppejõud (endine EHA), 2005–2009 Audentese Ülikooli reklaamiteooria ja psühholoogia õppejõud, 2003–2012 Eesti Kunsti Akadeemia kunstipedagoogika osakonna õppejõud, 2012.a Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja psühholoog. 2003.a. erapsühholoog ja 2003.a OÜ Katriito asutajaliige ja psühholoog, perenõustaja. Toivo Niiberg on Eesti Huumoriliidu asutaja liige, Eesti Ajakirjanike Liidu ja Eesti Õpetajate Liidu liige (kuulub juhatuse koosseisu). 2001.a valiti Toivo Tallina Ülikooli täienduskoolituse keskuse aastaõppejõuks.2009.a omistati Toivole Räpina Aianduskooli aumärk ja elutööpreemia kauaaegse pedagoogilise töö eest. 2013. valiti Toivo Põlvamaa aastakoolitajaks.
Ta on avaldanud artikleid ajakirjades Maakodu, Pere ja Kodu, Kodutohter, Targu Talitaja, Eesti Naine, Vaimupuu, Toitumisteraapia, Psühholoogia Sinule, Õpetajate Leht, Päevaleht, SL Õhtuleht, Postimees, 60 pluss jne. 1998.a. valiti Toivo Maalehe parimaks kaasautoriks, ning talle omistati Maalehe Oskar.
Ta on avaldanud pseudonüümi Ivo Ivari all luuletusi, aforisme ja följetone. Ilmunud on neli luulekogu ja ta on 1987.a Eesti Luulekevade ja 1992.a. Eesti Luulesügise laureaat.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2002. aastast.

Erivajaduste suvekool Pühajärve SPA Hotellis: AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS-LASTEASUTUSES. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU. HARIDUSLIKUD, SOTSIAALSED JA KÄITUMUSLIKUD ERIVAJADUSED NING NENDEGA TOIMETULEK. ÕPIRASKUSED JA ANDEKUS

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab enne uue õppeaasta algust, 22.-23. augustil 2023 Pühajärve SPA Hotellis praktilise ERIVAJADUSTE SUVEKOOLI kõikide koolide, lasteaedade, lastehoiudude, lastekodude ning noorte- ja nõustamiskeskuste juhtidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele õpetajatele

Koolitusteema esimesel päeval, 22. augustil:

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS-LASTEASUTUSES. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU

Lektor eripedagoog, nõustaja ja kauaaegne ülikoolide õppejõud  Viive Neare PhD

Koolitusteema teisel päeval, 23. augustil:

HARIDUSLIKUD, SOTSIAALSED JA KÄITUMUSLIKUD ERIVAJADUSED NING NENDEGA TOIMETULEK. ÕPIRASKUSED JA ANDEKUS

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Päevakava:

Teisipäev, 22. august

11.30-12.00    Saabumiskohv (majutus juhul, kui toad vabanenud)

12.00-13.30    Koolituse I osa

13.30-13.45    Kohvipaus

13.45-15.15    Koolituse II osa

15.15-15.30    Seljasirutuspaus

15.30-17.00    Koolituse III osa

17.00-18.00    Õhtusöök restoranis, buffet

18.00-22.00    Veekeskuse (ujula, saunad) külastus

 

Kolmapäev, 23. august

8.00-10.00    Hommikusöök

8.00-   9.30   Veekeskuse külastus

10.00-11.30    Koolituse I osa

11.30-11.45    Kohvipaus

11.45-13.15    Koolituse II osa

13.15-14.00    Lõunasöök- buffet

14.00-15.30    Koolituse III osa

 

Koolituspäevade teemadest ja lektoritest:

 

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS-LASTEASUTUSES. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU

Lektor eripedagoog, nõustaja ja kauaaegne ülikoolide õppejõud  Viive Neare PhD

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, müüdid ja faktid
 • ATH lapse märkamine ja tema arengu toetamine ravi kaudu
 • ATH õpilane koolis, tema õppimise ja käitumise toetamine
 • ATH laps lasteaias-lasteasutuses, tema õppimise ja käitumise toetamine
 • juhtumianalüüs ja lapse õppimiseks sobivate meetmete ja õpikeskkonna kohandamine (praktiline seminar 1 AT)

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Saab pildi aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemusest
 • Tunneb ära ja märkab aktiivsus- ja tähelepanuhäire ilminguid lapsel
 • Oskab toetada ATH lapse arengut ja käitumist
 • Oskab kasutada ATH lapse õppimiseks sobivaid meetmeid ja kohandada õpikeskkonda

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

HARIDUSLIKUD, SOTSIAALSED JA KÄITUMUSLIKUD ERIVAJADUSED NING NENDEGA TOIMETULEK. ÕPIRASKUSED JA ANDEKUS

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Õppekava sisu- koolituse alateemad:

 • Mis on ja mis ei ole erivajadus.
 • Erivajaduse uuem käsitlus.
 • Hariduslikud, käitumuslikud ja sotsiaalsed erivajadused
 • Õpiraskustega ja emotsionaalsete probleemidega laps.
 • Mis on ja mis ei ole õpiraskus?
 • Kuidas õpiraskustega ja emotsionaalsete probleemidega last aidata.
 • Vale vabakasvatus ja käitumishäired.
 • Töö lapsevanemaga.
 • Andekus kui erivajadus. Andekas ja indigolaps ning kuidas teda aidata
 • Juhtumianalüüsid-elulised näited (Praktiline seminar-arutlus 1 AT)
 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab ülevaate erinevatest  erivajadustest ja oskab neid praktikas märgata
 • Suudab eristada mis on ja mis ei ole erivajadus
 • Suudab toime tulla ja aidata käitumishäiretega ja emotsionaalsete probleemidega last
 • Tunneb ära õpiraskuse ja oskab õpilast praktikas aidata
 • Teab ja mõistab ka sotsiaalseid erivajadusi ning oskab teist inimest vastavalt võimalustele aidata
 • Oskab teha koostööd lapsevanemaga
 • Saab aru, et ka andekus on erivajadus ning oskab oma töös andekat õpilast aidata ja suunata

(P.S.  Kohapeal võimalus osta ka sularaha eest Toivo Niibergi uuemaid raamatuid koos autogrammiga)

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Koolituspäevade (2 päeva)  maksumus  260 €.

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

2- päevane koolituspakett sisaldab:

 • Majutus 2-kohalistes tubades (üksi toas olles lisatasu 30 €)
 • 3 buffee sööki (õhtu, hommik, lõuna)
 • Õhtune ja hommikune veekeskuse (saunade) külastus
 • saabumiskohv ja 2 kohvipausi
 • Loengusaali üür kahel päeval
 • Loeng 6  AT
 • loengumaterjalid
 • Väljastame koolitustõendi (14 AT, 1-päeval osalejale 6 AT)) vastava kursuse läbimise kohta

P.S Võimalus osaleda ka ainult ühel päeval, 22. või 23. augusti koolitusel, sel juhul  maksumus a´ 120 € (sisaldab  õhtusööki või lõunasööki ja kohvipause,  ei sisalda SPA-saunakeskust). Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 4 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun registreerida kuni 9. juuni  E-post:  gunnar@vilkokool.ee  või mob. 5268031  

 

NB! Neid teemasid ja lektoreid võimalik tellida ka Vilkost asutustesse kohapeale!

Lektoritest:

Viivi Neare PhD

Töökohad:
Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, dotsent- õppejõud
Lasteaed-nõustaja, Nõustamiskeskus-nõustaja
Haridustee:
Vändra Keskkool; Moskva Riiklik Pedagoogilise Instituudi Defektoloogia osakond
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus ja kvalifikatsioon:
Kaitstud teaduste kandidaadi (PhD) väitekiri teemal Arvu eelkujutluste omandamise iseärasused erivajadustega ja erivajadusteta 6 – 9-aastastel lastel
Loometöö
Osalus Grandiuuringus Tartu Ülikoolis teemal Hariduslike erivajadustega õpilased Eesti maa- ja linnakoolides. Nende toimetulek. .
Juhendanud ülikoolides magistritöid ja avaldanud arvukalt eripedagoogikaalaseid publikatsioone
Riiklikud teenetemärgid: Valgetähe V järk
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2005. aastast

Toivo Niiberg MSc

Toivo Niiberg on lõpetanud viis kõrgkooli. Omab loodusteaduste, aianduse ja psühholoogia teadusmagistrikraade. Tema osalusel või ainuautorina on kokku ilmunud 100 trükist ja tuhandeid artikleid. Niiberg oli 1980–83 EPA aianduskateedri assistent, 1983–91 Räpina Sovhoostehnikumi õppedirektor, 1991–94 EPMÜ aianduse õppetooli assistent, 1994–95 dotsent, 1995–2004 lektor; 1999–2009 Akadeemia Nord psühholoogia õppejõud, prodekaan ja dekaan; 1991–2010 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täienduskoolituse psühholoogia õppejõud (endine EHA), 2005–2009 Audentese Ülikooli reklaamiteooria ja psühholoogia õppejõud, 2003–2012 Eesti Kunsti Akadeemia kunstipedagoogika osakonna õppejõud, 2012.a Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja psühholoog. 2003.a. erapsühholoog ja 2003.a OÜ Katriito asutajaliige ja psühholoog, perenõustaja. Toivo Niiberg on Eesti Huumoriliidu asutaja liige, Eesti Ajakirjanike Liidu ja Eesti Õpetajate Liidu liige (kuulub juhatuse koosseisu). 2001.a valiti Toivo Tallina Ülikooli täienduskoolituse keskuse aastaõppejõuks.2009.a omistati Toivole Räpina Aianduskooli aumärk ja elutööpreemia kauaaegse pedagoogilise töö eest. 2013. valiti Toivo Põlvamaa aastakoolitajaks.
Ta on avaldanud artikleid ajakirjades Maakodu, Pere ja Kodu, Kodutohter, Targu Talitaja, Eesti Naine, Vaimupuu, Toitumisteraapia, Psühholoogia Sinule, Õpetajate Leht, Päevaleht, SL Õhtuleht, Postimees, 60 pluss jne. 1998.a. valiti Toivo Maalehe parimaks kaasautoriks, ning talle omistati Maalehe Oskar.
Ta on avaldanud pseudonüümi Ivo Ivari all luuletusi, aforisme ja följetone. Ilmunud on neli luulekogu ja ta on 1987.a Eesti Luulekevade ja 1992.a. Eesti Luulesügise laureaat.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2002. aastast.

Koolituspäevad/курс-обучение Viimsi SPA-Hotellis: (NB! Учебные материалы и обучение на русском языке!) УЧАЩИЕСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ШКОЛЕ И ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА/ HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE

Koolituskeskus Vilko MTÜ организует 16.-17.03. 2023. года в Viimsi SPA-Hotell  курс-обучение для русскоязычных школ: для специальных педагогов, координаторов HEV, социальных педагогов, логопедов, пcиxoлoгов, консультантов, завучей, преподавателей (курс и учебные материалы на русском языке)  (P.S. так как лекция-тренинг только в первый день, 16.03, возможность посещать только 1 день (oбeд),  без SPA-банного центра)

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 16.-17. märtsil 2023 Viimsi SPA-Hotellis  praktilise koolituse VENEkeelsete (koolitus ja koolitusmaterjalid vene keeles) koolide  eripedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, sotsiaalpedagoogidele, logopeedidele, psühholoogidele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, huvijuhtidele ja õpetajatele (P.S. kuna loeng-koolitus ainult esimesel päeval, 16. märtsil, siis võimalus osaleda ka ainult 1 päeval ilma vee-saunakeskuseta, sisaldab lõunasööki ja kohvipausi)

УЧАЩИЕСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ШКОЛЕ И ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА (8 AT)

Подтемы:

– концепция особых образовательных потребностей в соответствии с Законом об основных школах и гимназиях
– Распределение студентов SEN, в том числе студентов с ограниченными возможностями
– особенности развития, которые препятствуют обучению большинства учеников с особыми потребностями (в основном ученик с трудностями в обучении и    дифференциация трудностей в обучении от легких умственных недостатков)
– сочетание трудностей в обучении и поведении и их гиперкинетических расстройств
– Краткое введение в настройку учебных материалов, а также характер и реализацию индивидуальной учебной программы.
– адаптация учебного материала

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE

Koolituse eesmärk on:
– toetada õpetajaid töös erivajadustega lastega kaasava hariduse tingimustes;
– täpsustada õpetajate teadmisi laste arengu ja õppimise toetamisest üldise, tõhustatud ja eritoe tasandil ning IÕK koostamisel;
– täpsustada õpetajate kujutlusi õppe sisu, protsessi, mahu ja tempo ning õppetöö korralduse kohandamisest laste arengu ja õppimise toetamiseks.

Koolituse sisu jaotub 3 ossa:
1. Tuge vajavad õpilased  koolis, nende jaotus.
2. Õppe sisu, protsessi, mahu ja tempo ning korralduse kohandamine kuni IÕK koostamise vajaduseni.
3. IÕK koostamine, õpetaja töökava.

Koolituse õppekava-alateemad:

 • hariduslike erivajaduste olemus
 • HEV õpikase märkamine ja tema arengu toetamine kaudu
 • HEV õpilane klassis, tema õppimise ja käitumise toetamine
 • juhtumianalüüs ja õpilase õppimiseks sobivate meetmete ja õpikeskkonna kohandamine (praktiline seminar 1 AT)
 • IÕK koostamine, õpetaja töökava.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab pildi HEV olemusest
 • Tunneb ära ja märkab HEV ilminguid õpilasel
 • Oskab toetada HEV õpilase arengut ja käitumist
 • Oskab kasutada HEV õpilase õppimiseks sobivaid meetmeid ja kohandada õpikeskkonda ja korraldust
 • Saab ülevaate ja näpunäiteid IÕK koostamisest

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

Lektor kauaaegne  Tartu ja Tallinna ülikoolide õppejõud ja nõustaja Viivi Neare  PhD

 

Päevakava:

Neljapäev, 16. märts

11.30 Saabumine ja majutus (juhul, kui juba toad vabanenud)
12.00-13.30 Loeng-koolituse I osa

13.30-14.30 Lõunasöök hotelli restoranis (buffet)

14.30-16.00 Loengu II osa

16.00-16.15 Kohvipaus

16.15-17.45 Loengu III osa

18.00-22.00  Vee- ja saunakeskuse piiramatu ajaga külastus -kaasa ujumisriided!

P.S. Võimalus omal kulul õhtusööki süüa hotelli pubis.

Võimalus kohapeal tellida omal kulul raviprotseduure

Reede, 17. märts

7.30-10.00 Hommikusöök

9.30- 11.30  Vee- ja saunakeskuse külastus ja  võimalus tellida kohapeal raviprotseduure

12.00         Tubade vabastamine

Koolituspäevade maksumus  195 € 

(Üksinda toas ööbimise lisatasu 30 €)

P.S. Kuna koolitus ainult esimesel päeval, siis võimalus osaleda ka ainult esimese päeva, 16. märtsi loengus, sel juhul maksumus 110 €  (sisaldab rikkalikku lõunasööki ja kohvipausi, ei sisalda saunakeskust). Kui ühest asutusest vähemalt 2 osalejat, siis soodustus 5 %. Kui vähemalt 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

2- päevane koolituspakett sisaldab:

 • Majutus 2- kohalistes tubades (soovi korral ka 3- kohaline tuba)
 • 2 sööki (lõuna, hommik)
 • 1 kohvipaus
 • Vee- ja saunakeskuse piiramatu ajaga kasutamine (P.S. ei sisalda Atlantis H2O veeparki ja 18+ osakonda, kuid neid võimalik kohapeal ise juurde osta)
 • Loengusaali üür
 • Loeng- koolitus 6 AT
 • Väljastame koolitustõendi (8 AT) vastava kursuse läbimise kohta (1 päeval osalejale tõend 6 AT)

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viimsisse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun registreerida veel TÄNA, 15. märts  epost: gunnar@vilkokool.ee või  mob 52 68 031   

NB! Nimetatud venekeelset koolitust võimalik tellida ka Vilkost kohapeale!

Lektorist: Viivi Neare PhD

Töökohad:
Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, dotsent- õppejõud
Lasteaed-nõustaja, Nõustamiskeskus-nõustaja
Haridustee:
Vändra Keskkool; Moskva Riiklik Pedagoogilise Instituudi Defektoloogia osakond
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus ja kvalifikatsioon:
Kaitstud teaduste kandidaadi (PhD) väitekiri teemal Arvu eelkujutluste omandamise iseärasused erivajadustega ja erivajadusteta 6 – 9-aastastel lastel
Loometöö
Osalus Grandiuuringus Tartu Ülikoolis teemal Hariduslike erivajadustega õpilased Eesti maa- ja linnakoolides. Nende toimetulek. .
Juhendanud ülikoolides magistritöid ja avaldanud arvukalt eripedagoogikaalaseid publikatsioone
Riiklikud teenetemärgid: Valgetähe V järk
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2005. aastast

Õppereis Hispaaniasse Baskimaale: HISPAANIA JA BASKIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Koolituskeskus Vilko MTÜ vahendab kõikidele huvilistele 6.-13. augustil 2023  reisifirma Tensi Reisid  8-päevase reisi (lennuk, buss kohapeal) Hispaaniasse Baskimaale

 

HISPAANIA JA BASKIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Veel 6 vaba kohta!

 

LAREDO – SANTANDER – LOS PICOS de EUROPA – CAMALENO – POTES – FUNTE DE – SANTILLANA del MAR – ALTAMIRA –MARQUÉES DE RISCAL – VITORIA – OLITE – PAMPLONA – BILBAOBaskimaa – Euskal Herria. Ilma kahtluseta elavad baskid erakordselt ilusal ja mitmekülgsel maal. Imelised mäed, tänavapeod, muuseumid ja parim toit kogu Hispaanias. Baskimaal elab saladusliku päritoluga muistne rahvas. Arvatakse, et nad võivad olla Euroopa vanim rahvus. Baskid on tuntud oma sõltumatuse poolest, nad on uhked oma kultuuri eripära ja kummalise keele üle. Oma keel, omad müüdid, oma kunst. Lahutamatu osa baski kultuurist on armastus hea toidu vastu. Öeldakse, et baskide populaarsem spordiala on söögivalmistamine. Neil on oma kuulsad gastronoomiaseltsid ja toiduarmastajate ühingud txokos’ed.

1. PÄEV

Kohtumine Tallinna lennujaamas infopunkti vastas oleva laua juures kl 04.10. Lend Tallinn-Frankfurt kl 06.00-07.30; Frankfurt-Bilbao kl 11.20-13.30 (NB! kohalikud ajad! Palun kontrollige lennuaegu paar päeva enne reisi.) Sõidame Kantaabriasse Laredo linnakesse, mis on tuntud oma 5 km pikkuse liivaranna ja kitsaste tänavatega keskajast pärit vanalinna pooles. Aeg lõunasöögiks. Sõidame külastama möödunud sajandi algul ehitatud kuninglikku Magdalena paleed, mis oli aastaid Hispaania kuningate suveresidentsiks. Majutus järgmised 3 ööd Santanderi lähedal ***hotellis (2-sed toad).

2. PÄEV

Hommikusöök. Suurejooneline Picos de Europa mäeahelik istub Kaksiratsa Astuuria ja Kantaabria piiril. See ala on Euroopa suurim rahvuspark. Talupoeglikus piirkonnas on säilinud käsitööoskused mäeorgude ja metsaste eelmägede külades. Sõidame Los Picos de Europa mägedesse. Teeme peatuse Camaleño külakeses, kus toodetakse Kantaabria parimat juustu. Funte Dé funikulööri 900-meetrine tõus viib meid kraatritega kaetud metsikule kaljuplatoole. Siit avanevad kaunid vaated üle Picose tippude ja orgude. Tagasiteel teeme lõunasöögipeatuse väikeses muistses linnakeses Poteses. Liebena orus asuv jõeäärsete rõdudega majadega linnake on mägipiirkonna idaosa keskus. Ümbruse viljakas pinnas annab suurepärast viinamarjasaaki ja siin valmistatakse kanget alkoholi orujo.

3. PÄEV

Hommikusöök. Sõit keskaegsesse Santillana del Mari Jalutuskäik „kolme vale“ vanalinnas. 15-17 sajandi kuldsete kivimajade kompleks on hästi säilinud. Linna kasvas ümber romaani stiilis La Colegiata kloostri, mis oli oluline palverännakute sihtkoht. Santillana del Mari külastades on lausa kohustuslik sisse põigata ka Altamira koobaste juurde, mis on kuulsad oma koopamaalingute poolest. Koobastes on maailma kauneimad näited eelajaloolisest kunstist, paleoliitilised joonistused umbes 15000 aastat tagasi. Vanimad koopajoonised ja maalingud avastati 1879 aastal. Külastajaid koopasse enam ei luba, aga kohalikus muuseumis on on identsed koopa ja kaljujooniste koopiad. Jõuame Kantaabria pealinna SantanderisseVaba aeg rannas. Jalutuskäik vanalinnas.

4. PÄEV

Hommikusöök. Kuulsaimad veinid Hispaanias on Rioja omad. Sõit ühte Rioja suurimasse ja vanimasse – Marquées de Riscali veinimõisasse, mis on rajatud juba 1860 aastal. Juba sõit sinna on elamus. Meid ümbritsevad laiad avarad viinapuude read lainjatel küngastel. Riscal tellis maailmakuulsalt Guggenheimi arhitektilt Frank Gehrylt veinimaitsjate kohalemeelitamiseks eksklusiivse hotelli projekti. Roosa, kuldse ja hõbedase titaanist ehiskatusega maja looduse keskel. Arhitekti kaks samas stiilis, kuid erinevas kontekstis hoonet. Üks linna keskel, teine looduses. Nii nad täiendavad teineteist. Hoone avas 2006 aastal Hispaania endine kuningas Juan Carlos I. Põhjalikul ekskursioonil kuuleme ühe Hispaania kuulsaima veinivalmistaja tegevusest, näeme ka veinikeldreid ning degusteerime kahte veini. Lõunasöök Brionesis (ettetellimisel, lisatasu eest). Sõit Vitoria (Gasteizi), Baskimaa valitsuse asupaika. Linn rajati mäele muistse baski linna Gasteizi asupaika. Ümber Plaza de la Virgen Blanca (Valge Neitsi väljak) asuvad vanad klaasitud rõdudega (mirador’idega) majad. Linnas on mitu renessansspaleed ja kaks katedraali. „Roheline seest, roheline väljast“ on linna tunnuslauseks. Linnale kuulub au olla esimene keskmise suurusega linn Euroopas, mis sai Rohelise Pealinna tiitli, aastal 2012. Majutus hotelli ja linnaekskursioon. Öömaja ***hotellis (2-sed toad).

5. PÄEV

Hommikusöök. Sõidame Olitesse, Navarra kuningate endisesse residentsi. Linna vanad müürid ümbritsevad vaimustavat järskude ja kitsaste tänavate rägastikku, väikeseid väljakuid ning kirikuid. Lossi, Palacio Real de Olite, ehitas 1406 aasta paiku Carlos III, teenides nii Olitele „gooti linna“ hüüdnime. Tänapäeval on loss hoovide, käikude, järskude treppide ja suurte saalide ning tornide ja tornikeste rägastik. Keskajal peeti seda üheks kõige luksuslikumaks lossiks terves Euroopas. Olite asub Navarra veinitootmispiirkonnas ja linnas on mitu veinikeldrit. Navarra veine peetakse paremaks Rioja piirkonna veinidest. Lõunasöök (ettetellimisel, lisatasu eest). Navarra pealinn Pamplona on peatuspaik kuulsal Santiago palverännuteel, mis kulgeb Prantsusmaalt läbi Püreneede Loode Hispaanias paiknevasse Santiago de Compostelasse, kuhu on maetud Hispaania kaitsepühaku Püha Jaakobuse säilmed. Pamplonast sai 9 sajandil Navarra pealinn. Linna kolm kõige olulisemat märksõna on härjajooks, Hemingway ja palverändurite tee. Juulikuus, kui toimub Fiesta de San Fermin oma legendaarse encierro’ga (härgade võidujooks), pöördub Pamplonale kogu maailma tähelepanu. Sündmus sai maailmakuulsaks, kui Ernest Hemingway kirjeldas seda oma 1926 aastal ilmunud romaanis „Ja päike tõuseb“. Oluline osa selle kirgliku romaani tegevustikust toimubki Baskimaal Pamplona linnas, kus seltskond välismaalasi joob, pidutseb ja jälgib San Fermini festivali ajal härjavõitlusi. Pea saja aasta jooksul pole festivaliaegne Pamplona palju muutunud. Pamplona on ainus arvestatava suurusega linn, millel on pikaajaline härjajooksu traditsioon ja kus jooks toimub vanalinna erilise õhkkonnaga kitsastel munakivitänavatel. Härjajooks on pamplonalastele kõige hingelähedasem traditsioon, millel on peaaegu müstiline staatus. Jalutuskäigul Pamplonas on põnev avastada vanalinna kitsaid tänavaid, kust läheb läbi härjajooksu teekond ja palverändurite tee, ning linna eripärast arhitektuuri. Samuti näeme härjajooksu skulptuuri ja soovi korral on võimalus külastada härjavõitlusareeni, kus saab ise areenile astuda ja härjavõitlejaks kehastuda. Sõit Bilbaosse. Majutus 2 järgnevat ööd kesklinnas ****hotellis (2-sed toad).

6. PÄEV

Hommikusöök. Bilbao on Baskimaa suurim linn, mida ümbritsevad kõrged lagedad mäed. Jalutuskäik vanalinnas. Jõe ääres asub linna keskaegne süda, Casco Viejo, 14 sajandist. Seda kutsutakse baski keeles „seitse tänavat“, need olid linnamüüri sees asuvad paralleeltänavad. See ala on populaarseimaid kohti terves linnas. Mitmed sillad ühendavad vanalinna ülejäänud linnaga. Seejärel linna kroonijuveeliks olev 1997 aastal avatud Guggenheim – kaasaegse kunsti muuseumi. Muuseumi vapustav hõbekaarte kogum meenutab laeva või avanevat õit. Peasissepääsu ees väikesel väljakul tervitab tulijaid lilledest koeraskulptuur, terjer Puppy. Ta on võitnud kõigi linnaelanike südamed. Muuseumi taga jõepoolses küljes asub Louise Bourgeois pronkskuju – hiidämblik Mama. Õhtul saate hotelli kõrval asuvas ühes linna vanimas ja kaunimas kohvikus Iruñna proovida erinevaid pintxos’id, suupisteid, mis on iseloomulikud baskidele. Proovime ära ka väikestest viinamarjadest valmistatud selle maakonna traditsioonilise naturaalse baskide valge veini txacoli. Txakoli veinide hulka kuuluvad valge, roosa ja punane, kuid valge on neist kindlasti kõige külluslikum. Txakoli’l on puuviljane lõhn ja terav hapukas maitse.

7. PÄEV

Hommikusöök. Vaba aeg. Transfeer Lend Bilbao-Frankfurt kl 14.10-16.15; Frankfurt-Tallinn kl 21.35-00.55 (NB! kohalikud ajad! Palun kontrollige lennu aegu paar päeva enne reisi)Reis lõpeb Tallinna lennujaamas.

REISI MAKSUMUS: 1430 €. Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis soodustus 2 %. Tasumine  Vilko koolitusarve alusel.  P.S.Kui keegi mingil põhjusel  reisist loobub, siis reisi summat  ei tagastata, küll aga võimalus leida ise asendaja. NB! Reisi summa võimalik tagasi saada sel juhul, kui on reisijal endal sõlmitud kindlustusfirmaga eraldi reisitõrkekindlustus.

HINNA SEES:

 • lennupiletid Tallinn-Bilbao-Tallinn
 • lennujaamamaksud 65 € (15.09.2022 seisuga, võivad muutuda),
 • öömajad *** ja **** hotellides koos hommikusöökidega (2-sed toad)
 • kohalik buss ringreisiks
 • transfeer lennujaam-hotell-lennujaam
 • Hispaania kultuuri tundev ja keelt valdav giid-grupijuht Heleri Mesila ja eestikeelsed ekskursioonid
 • Väljastame koolitustõendi (8 AT) vastava  ajaloo- ja kultuurikoolituse läbimise kohta
 • Reisi korraldus: reisifirma AS Tensi-Reisid- Ülikooli 4    51003  Tartu, reg. nr. 10323031, MTT: TRE00008

NB! Kindlasti palun ISE  teha tervisekindlustus koos reisitõrke ja covidkindlustusega!

LISATASU EEST (tellimine ja tasumine enne reisi- hinnad 2022.a. seisuga):

 • lõunasöök 4-ndal päeval Brionesis 15 €,
 • lõunasöök 5-ndal päeval Olites 16 €,
 • ühene majutus 234 €.

 

KAASA: kuni reisi lõpuni kehtiv EV pass või ID-kaart, käterätt, ujumisriided.

Lendudel teenindab Lufthansa. Pardal pakutakse tasuta kerget einet/snäkki ning nii karastus- kui alkohoolseid jooke. Lennukisse on lubatud tasuta kaasa võtta üks äraantav pagasiühik kaaluga kuni 23 kg. Lisaks võib salongi võtta käsipagasi maksimummõõtmetega 55x40x23 cm ja kaaluga 8 kg. Pagasireeglid https://www.ecaa.ee/et/reisimine-ohutus-lennundusjulgestus/mida-ei-tohi-reisile-kaasa-votta

Hind ei sisalda sissepääsupileteid muuseumidesse ja teistele tasulistele objektidele.

 

Soovijatel palun registreerida kuni 11. juuni E-post:  gunnar@vilkokool.ee  või mob 52 68031

Mōningad hinnad, tasumine kohapeal (2022. a. andmetel, võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast):

Magdalena palee kohaliku giidiga 8 €
Altamira koobaste muuseum
Funte De tõstuk 38 € täisk, 15 € 12-17a
juustufarmi külastus ja degustatsioon
veinimõisa külastus + degusteerimine 20 €
Pamplona härjavõitlusareen 6 €
Olite kuningaloss 5 €
Guggenheim 16 € / seeniorid 9 €
Pinxtosed al. 1.80 € tk

NB! Meie reisiprogrammid on koostatud 2022. a. seisuga. Kuna uue olukorra tõttu muutuvad sihtkohtades sageli reeglid ja nõuded, siis võib juhtuda, et need ei võimalda meil enam külastada mõnda programmis märgitud paika või vaatamisväärsust. Sel juhul oleme sunnitud programmi muutma ja võimalusel pakkuma alternatiive vastavalt reisi ajal kehtivatele reeglitele, nõuetele jms. Samuti võivad muutuda nõuded sihtriiki sisenemiseks ja sealt naasmiseks. NB! Hinnad võivad muutuda, juhul kui lennufirma, öömajad, kütusetarnijad muudavad oma hindu!

Made Torokoff-Engelbrecht

Made Torokoff-Engelbrecht PhD

Kauaaegne Tartu Ülikooli õppejõud, nõustaja ja magistritööde juhendaja. Avaldanud arvukalt teaduspõhiseid artikleid ja ka raamatuid.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2005.a.

Hariduskäik:

 

2008                        Tartu Ülikool, majandusteaduskond, PhD (majandusteaduses)

2001                      Tartu Ülikool, haridusteaduskond MA (pedagoogikas)

1978                      Tartu Riiklik Ülikool (praegu Tartu Ülikool), filoloogia teaduskond, eripedagoogika osakond, diplom. Eriala: defektoloog, abikooli õpetaja ja logopeed

1972                      Tartu Pedagoogiline kool (praegune Tartu Õpetajate Seminar), diplom. Eriala: algklasside õpetaja

 

Teenistuskäik:

 

2007 – 2014          Tartu Ülikooli majandusteaduskond, TÜ Ettevõtluskeskuse erakorraline teadur

2005 – 2007          Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, juhtimise lektor

2002 – 2005          Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, psühholoogia lektor

2003 – 2012          Juhtide ja spetsialistide Arengufirma AS Invicta kaastreener, konsultant

Töötanud mitmetes koolides logopeedina ja psühholoogina.

Koolituspäevad Võru Kubija SPA Hotellis: LINNADE JA VALDADE VOLIKOGUDE NING VALITSUSTE TÖÖKORRALDUS. ISTUNGITE ETTEVALMISTUS JA LÄBIVIIMINE. ARENGUKAVA UUENDAMINE

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab  26.- 27. jaanuaril  2023 Võru Kubija SPA-Hotellis  praktilised 8 AT koolituspäevad  volikogu ja valitsuse edukaks käivitamiseks omavalitsusjuhtidele, valla- ja linnasekretäridele, valla- ja linnavolikogude esimeestele ja liikmetele, volikogude sekretäridele, ametnikele, arendusjuhtidele, juristidele, valimisliitudele ning kõikidele poliitikutele ja huvilistele

 

LINNADE JA VALDADE VOLIKOGUDE NING VALITSUSTE TÖÖKORRALDUS. ISTUNGITE ETTEVALMISTUS JA LÄBIVIIMINE. ARENGUKAVA UUENDAMINE

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter  PhD

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Volikogu rollid  ja töökorraldus

 • Volikogu  tegevuse õiguslikud alused

 • Volikogu komisjonide roll ja töökorraldus

 • Töö planeerimine. Arengukava, eelarve ja õigusloome

 • Koosolekute ja istungite planeerimine, läbiviimine ja protokollimine

 • Millised on kohaliku omavalitsuse seosed riigi, erasektori, mittetulundussektori ja ajakirjandusega?

 • Milline on tööjaotus valitsuse ja ametnikega?

 • Valla ja linna õigusaktid

 • Millised on arenguvõimalused?

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab mõtteid ja ideid vajalikeks muudatusteks omavalitsuse tegevuse tõhustamisel
 • Saab ülevaate volikogu ja volikogu komisjonide rollist  ja praktilisest töökorraldusest
 • Saab ülevaate ja täiendavat infot volikogu tegevuse õiguslikest alustest ja oskab neid praktikas rakendada
 • Oskab planeerida koosolekuid ja istungeid, neid praktiliselt läbi viia ja protokollida
 • Tunneb kohaliku omavalitsuse seoseid riigi, erasektori, mittetulundussektori ja ajakirjandusega
 • Saab ülevaate tööjaotusest valitsuse ja ametnikega
 • Saab kommentaaridega ülevaate valla ja linna õigusaktidest ja oskab neid praktikas rakendada

 

P.S. Sisu täpsustatakse eelnevalt vastavalt osalejate ootustele.

Vastavalt osalejate soovile kommenteeritakse ühte vastava valla või linna õigusakti.

Koolitus kuulub õiguse õppekavarühma

 

Päevakava:

Neljapäev, 26. jaanuar

11.30      Saabumine ja majutus (juhul, kui juba toad vabanenud)
12.00-13.30  Loeng-koolituse I osa

13.30-14.30  Lõunasöök hotelli restoranis

14.30-16.00  Loengu II osa

16.00-16.15  Kohvipaus

16.15-17.45  Loengu III osa

18.00-19.00 Õhtusöök hotelli restoranis

18.30-22.00   Vee- ja saunakeskuse  piiramatu ajaga külastus

Võimalus kohapeal tellida oma raha eest protseduure.

 

Reede, 27. jaanuar

8.00-11.00   Vee- ja saunakeskuse külastus

7.30-10.00 Hommikusöök

12.00         Tubade vabastamine

 

Koolituspäevade  maksumus 180 €.

Üksinda toas lisatasu 25 €

P.S Kuna loeng-koolitus ainult esimesel päeval, siis võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval, 26. jaanuari loengus, sel juhul  maksumus a´ 110 € (sisaldab lõunasööki ja kohvipausi, ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust).

Kui ühest  linna-vallavalitsusest/asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

2- päevane koolituspakett sisaldab:

 • Majutus 2-kohalistes tubades
 • 3 buffee sööki (lõuna, õhtu, hommik)
 • Õhtune ja hommikune veekeskuse (saunade) külastus
 • kohvipaus
 • Loengusaali üür
 • Loeng 6  AT
 • Väljastame koolitustõendi (8 AT, 1-päevastel 6 AT) vastava kursuse läbimise kohta

 

Soovijatel palun registreerida veel kuni 17. jaanuar  E-post:  gunnar@vilkokool.ee  või mob. 5268031  

Nimetatud teemat ja lektorit võimalik kutsuda ka Vilkost asutustesse/omavalitsustesse  kohapeale (ka veebikoolitusena)!

Lektorist: Jüri Ginter PhD

Töökohad: Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, koolikorralduse õppejõud-dotsent

TÜ eetikakeskuse konsortsiumi nõukogu liige, jurist,  doktorikraad a 1989

Teadustöö põhisuunad: Ühiskonnateadused ja kultuur; Õigusteadus; Avalik õigus- haridusõigus- ja poliitika, täiskasvanute haridus; Kasvatusteadused- Haridusõigus, hariduspoliitika, täiskasvanute koolitus, õpetajakoolitus
Doktori- ja magistritööde juhendaja Tartu Ülikoolis
Avaldanud hulga teaduslikke publikatsioone
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2012.a.

Õppereis Tuneesiasse: TUNEESIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Koolituskeskus Vilko MTÜ vahendab 22.-29. septembril 2023 kõikidele huvilistele reisifirma Tensi Reisid  8-päevase õppereisi (lennuk, buss kohapeal) Tuneesiasse

 

TUNEESIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

 

SOUSSE – KAIROUAN – SUFETULA – TOZEUR – DOUZ – MATMATA – KSAR METAMEUR – CHENINI – EL JEM – TUNIS – KARTAAGO – SIDI BOU SAÏD – SOUSSE
Tuneesia on maa, mille vaatamisväärsuste hulk teeks au mitmeid kordi suurematele riikidele. Siin võib leida suurepäraseid randu, maalilisi kõrbemaastikke ja üle 2500 aasta vanust kultuuripärandit. Omapärasele berberi kultuurile maa lõunaosas lisanduvad antiikmaailma suurjõudude – Kartaago ja Rooma, mälestised. Tuhandeaastane islami kultuur on loonud omakorda mõned Põhja-Aafrika silmapaistvamad ehitised ja linnad. Sellele kõigele lisandub tuneeslaste sõbralikkus, soe Aafrika päike ja tuline köök. Et ka teie sellest võimalikult palju osa saaksite, oleme koostanud Eesti põhjalikuima bussiekskursiooni Tuneesias, mis 6 päevaga annab ülevaate selle põneva maa rikkalikust kultuuripärandist ja fantasilisest loodusest.


1. PÄEV

Kohtumine Tallinna lennujaamas infoleti vastas oleva laua juures …. Otselend Tallinn – Enfidha kl …… (NB! Kohalikud ajad. Kontrollige palun lennuaega paar päeva enne reisi). Sõit Sousse’i. Öömaja ***hotellis (2-sed toad).

2. PÄEV

Hommikusöök. Sõit Kairouani, mis on Tuneesia püha linn, esimene islami tugipunkt Põhja-Aafrikas ja neljas pühapaik islamimaailmas. Vanalinnas, medinas, külastame mitmeid rikkalikult kaunistatud pühamuid – peamošee, erinevate pühakute matmispaigad – zaouiad Sõidame läbi Saheli lõuna poole. See piirkond on olnud alates rooma aegadest Tuneesia majanduslikuks ja poliitiliseks keskuseks. Külastame ühe roomaaegse linna Sufetula varemeid, mis on tuntud suurepäraselt säilinud templite poolest. Jätkates sõitu jõuame peagi kõrbepiirkonda, kus maastikku elustavad vaid rohelised oaasid. Just siia piirkonda jäävad paljud Tuneesia huvitavamad maastikud ja siin võib näha veel tänapäevalgi berberi kultuuri. Jeridi piirkonna oaasides valmivad Tuneesia parimad datlid ja selle piirkonna keskus Tozeur asub Tuneesia suuruselt teise oaasi servas, kus üle 200 allika annab vett 200 000 datlipalmile. Õhtusöök ja öömaja ***hotellis (2-sed toad).

3. PÄEV

Hommikusöök. Hommikul saavad soovijad teha väljasõidu džiipidega (lisatasu eest) Alžeeria piiri lähedale jäävatesse mägiooasidesse. Chebika ja Tamerza on iidsed oaasid, mille mägedest varjatud asupaik pakkus kaitset. Kitsastes kuristikes voolav aastaringselt vett, mis tegi võimalikuks põlluharimise. Külade vanemad osad hüljati vaid poolsada aastat tagasi ja on kuivas kõrbekliimas senini hästi vastu pidanud. Jätkame ühiselt sõitu üle Tuneesia suurima soolajärve el-Jeridi, kus võib näha ka miraaže. Nefzaoua on kitsas maariba soolajärvede ja liivamere, Suure Idaergi, vahel. Aastatuhandeid on kogu siinne elu sõltunud oaaside veevarudest. Douzi oaas 400 000 palmiga on suurim kogu Tuneesias ning asub otse liivakõrbe serval, kust lõunasse jääb üle tuhande kilomeetri vaid liivaluiteid. Douz kannab uhkusega „Sahara väravate“ nime. Otse oaasi rajatud linna viimaste hoonete tagant algavad lõputud liivadüünid. See on parim koht Tuneesias kaamelisõidu proovimiseks. Õhtusöök ja öömaja ***hotellis (2-sed toad).

4. PÄEV

Hommikusöök. Sel päeval tutvume berberi kultuuriga, mis Lõuna-Tuneesias on püsinud muutumatuna peaaegu tänapäevani. Matmata on küla, mille rajasid berberid, ehitades oma majad kuuma eest pääsemiseks maa alla. Need berberite elupaigad tekkisid nii, et alul kaevati suur süvend, mille ümber uuristati tehiskoopad eluruumideks. Sõidame teisele poole Dahari mägesid. Siinne piirkond on tuntud berberite mägikülade ja ksaride, mitmekorruseliste kindlustatud viljahoidlate, poolest. Ksar Metameur on näide neist traditsioonilistest berberite kindlustatud viljahoidlatest, kus hõimud hoidsid oma viljatagavarasid. Osa neist on kasutusele võetud ka eluasemetena. Chenini on tüüpiline ja parim näide berberite mägiküladest. Siinsed majad on rajatud mäe külje sisse ning külast avanevad fantastilised vaated ümberkaudsetele mägedele. Meie kõige lõunapoolsem peatuskoht on Tataouine (berberi keeeles „allikate läte“). Õhtusöök ja öömaja ***hotellis (2-sed toad).

5. PÄEV

Hommikusöök. Alustame sõitu tagasi põhja poole. Teel läbime mitmeid oaasilinnu ja ka suuri oliivisalusid Sahelis. El Jemis külastame Rooma impeeriumi pärandit, suurepäraselt säilinud amfiteatrit, mis on suurim Aafrikas ja suuruselt kolmas kogu maailmas. See rajati 3. saj. keskel, mahutas 35 000 vaataja ja kuulub tänapäeval UNESCO maailmapärandisse. Edasi sõidame Tuneesia pealinna Tunisesse, mis on Põhja-Aafrika kõige ilusam aga ka läänelikum linn. Siin on põimunud ajalugu, vanad kombed ja araabiamaade koloriit euroopalike tavadega. Öömaja kesklinnas ***hotellis (2-sed toad).

6. PÄEV

Hommikusöök. Ekskursioon Tunises kõrgete müüridega ümbritsetud kitsaste tänavatega medinas (vanalinnas), mis on rajatud juba 7 sajandi lõpus ja oli linnaelu keskuseks üle 1000 aasta. Vaatame erinevaid mošeesid ja pühapaiku, souqi, värvikirevat turgu, kus lisaks suveniiridele müüakse ka kõike muud eluks vajalikku, tutvume araabia medina elu-oluga. Sõidame vaatama muistse Foiniikia pealinna Kartaagot – linna, mis valitses kunagi kogu Vahemere lääneosa üle ja proovis hävitada isegi Rooma riiki. Linnaelu keskus Byrsa küngas, Antoniuse termid, kuulsa sadama asupaik jpm. Külastame ka Sidi Bou Saïdi. See on 13 sajandil Vahemere kaldal kõrgele Menari künkale rajatud maaliline külake oma valgekslubjatud majadega, millel on sinised uksed ja aknaluugid. Tänavaid ääristavad hiiglaslikud kaktused ja apelsinipuud. Seda romantilist kohta on hakanud armastama paljud Euroopa kunstnikud ja loomeinimesed ning nimetavad seda Tuneesia ilusamaks külaks. Sõidame Sousse’sse. Majutus 2 järgmist ööd ranna ja vanalinna lähedal ***hotellis (2-sed toad).

7. PÄEV

Hommikusöök. Päev puhkuseks mere ääres. Soovijatele Sousse’i linnaekskursioon. Sousse on üks Tuneesia suurlinnu, kogu piirkonna keskus ning siin asub ka ülikool. See on vana linn, mis mäletab Puunia sõdu ja omab Rooma impeeriumi pärandit ning mille 7. saj. vallutasid araablased. Siin kõrgub veel vanaaegne fort ja sirutuvad taeva poole vahitornid. Linn on kantud UNESCO Maailmapärandi nimistusse oma iidse vanalinna tõttu. Jalutuskäik värvikate pisikeste poekestaga vanalinnas medinasÕhtusöök ja öömaja samas hotellis.

8. PÄEV

Hommikusöök. Transfeer lennujaama. Otselend Enfidha – Tallinn …… (NB! Kohalikud ajad. Kontrollige palun lennuaega paar päeva enne reisi). Reis lõpeb Tallinna lennujaamas.

ÕPPEREISI MAKSUMUS : 1230 € Kui ühest asutusest/ perest  2 osalejat, siis soodustus 2 %. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %.  Tasumine Vilko koolitusarve alusel. P.S. Kui keegi mingil põhjusel  reisist loobub, siis reisi summat  ei tagastata, küll aga võimalus leida ise asendaja. NB! Reisi summa võimalik tagasi saada sel juhul, kui on reisijal endal sõlmitud kindlustusfirmaga eraldi reisitõrkekindlustus.

HINNA SEES:

 • lennupiletid otselennule Tallinn-Enfidha-Tallinn koos lennujaamamaksudega,
 • öömajad ***hotellides koos hommikusöökidega (2-sed toad),
 • 4 õhtusööki hotellides,
 • kohalik buss ringreisiks
 • kohalik litsenseeritud giid
 • eestikeelne giid-reisijuht Tiina Niitvägi-Hellamaa ja ekskursioonid
 • Väljastame koolitustõendi (8 AT) vastava  ajaloo- ja kultuurikoolituse läbimise kohta
 • Reisi korraldus: reisifirma AS Tensi-Reisid- Ülikooli 4    51003  Tartu, reg. nr. 10323031, MTT: TRE000084

Hind ei sisalda sissepääsupileteid muuseumidesse ja teistele tasulistele objektidele.

 • ühesed toad ……. €

NB! Kindlasti  ISE  teha  tervisekindlustus koos reisitõrke- ja covidkindlustusega!

KAASA: juni reisi lõpuni kehtiv EV pass (halli passiga vajalik viisa). Mugavad jalanõud, ujumisriided, rannarätik. Sousse’is on kaunis liivarand.

Tuneesias on soovitav kanda riietust, millega oleksid kaetud õlad ja sääred (meestel pikad püksid, naistel pikem seelik või püksid).

Tšarterlend. Lendudel teenindab SmartLynx. Lennukisse on lubatud kaasa võtta 15 kg tasuta pagasit. Lisaks võib salongi võtta käsipagasi maksimum mõõtmetega 45x35x20 cm ja kaaluga 5 kg. Pagasireeglid https://www.ecaa.ee/et/reisimine-ohutus-lennundusjulgestus/mida-ei-tohi-reisile-kaasa-votta

Soovijatel palun registreerida kuni 18. juuni E-post:   gunnar@vilkokool.ee    või mob 52 68 031

 

Mõningad hinnad, tasumine kohapeal: (2021 andmetel)  1 € = 3.32 TND

Muuseumid ja teised programmiga seotud vaatamisväärsused kokku u 65 TND + 7 x 1 TND (pildistamisload)
Sousse linnaekskursioon+vaatamisväärsused u 25 TND
kaamelisõit kõrbes al 30 TND
jootrahadele võib arvestada 30 €
lõunasöögid u 15-20 TND

Tuneesia raha saab vahetada  piiril. Vahetamiseks kaasa võtta EUR.  

 

NB! Meie reisiprogrammid on koostatud 2022. a. kevade seisuga. Kuna uue olukorra tõttu muutuvad sihtkohtades sageli reeglid ja nõuded, siis võib juhtuda, et need ei võimalda meil enam külastada mõnda programmis märgitud paika või vaatamisväärsust. Sel juhul oleme sunnitud programmi muutma ja võimalusel pakkuma alternatiive vastavalt reisi ajal kehtivatele reeglitele, nõuetele jms. Samuti võivad muutuda nõuded sihtriiki sisenemiseks ja sealt naasmiseks.